غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسکـکل صفحه > Products > Architectural Mesh > غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسکـکبل اور کارغیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

 • 2021-01-28ـکبل اور کار9191
 • +86 18931825899
 • Robert Zhao
 • sales@argger.com
 • East industrial Zone, Anping, Hebei, China
غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک ـکبل اور کار غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک مجبور کتن حالت ـکل صفحه کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

Golden metal bead curtain

Metal bead curtain types

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

مجبور کتن حالت ـکل صفحه

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

مجبور کتن حالت ـکل صفحه

مجبور کتن حالت ـکل صفحه

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

Four styles of metal bead curtain

Metal bead curtain color catalog

ـکبل اور کار

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

مجبور کتن حالت ـکل صفحه ـکبل اور کار غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک ـکبل اور کار

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

ـکبل اور کار

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

ـکبل اور کار

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک


Metal bead curtain restaurant application

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

مجبور کتن حالت ـکل صفحه

مجبور کتن حالت ـکل صفحه

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

Metal bead curtain on the H track

Metal bead curtain on the H track

مجبور کتن حالت ـکل صفحه metal bead curtainـکبل کتن پناه کتن ـکسبل ball chain curtainـکبل کتن پناه کتن ـکسبل
 • مجبور کتن حالت ـکل صفحه

  Versatile and stunning, ShimmerScreen is BCM Architectural's premier product line. Businesses and individual homeowners all over the world use our customizable metal ball chain curtains to capture...

 • مجبور کتن حالت ـکل صفحه

  METAL BEAD CURTAINSProduct Details:Material: Stainless Steel sus304, 316 and 316L, aluminum and other metals.Colors Available: Silver white, bronze, red bronze, gold, black and other colors to match t...

 • ـکبل اور کار

  The way of weaving architectural woven mesh with hemp rope is very simple. First, one rope is laid horizontally, and all other ropes are arranged vertically on the horizontally laid rope. The arranged...

 • مجبور کتن حالت ـکل صفحه

  According to the operation mode, the metal coil Drapery is divided into electric metal coil Drapery and manual metal coil Drapery. Electric metal coil Drapery: it is an electric metal coil Drapery dr...

 • غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

  Precautions for installation of scale mesh curtain:1. The installation of scale mesh curtain is closely related to the size, so it is necessary to confirm the size and effect of the application.Genera...

 • غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

  What are the advantages of architectural mesh in construction?In the construction project, the construction network can be said to be everywhere. We are not very clear about its advantages and why it ...

 • غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

  From the perspective of consumers, our company is widely recognized by our customers1、 Professional, the enterprise has a professional team of designers, experienced technicians and advanced consumer ...

 • غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

  Characteristics of metal cloth curtain:1. Metal cloth curtain is made of high-quality stainless steel, aluminum alloy, brass, copper and other alloy materials. Based on this, metal cloth curtain has a...

leave your message